เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก   
 

ประวัติ

ปี 2525 ได้ก่อตั้ง Amptron ในประเทศสิงค์โปร์ โดยใช้ชื่อว่า AMPTRON INSTRUMENTS PTE LTD
ปี 2528 ได้ก่อตั้ง Amptron ในประเทศมาเลเซีย โดยใช้ชื่อว่า AMPTRONIC INSTRUMENTS (M) SDN BHD
ปี 2533 ได้ก่อตั้ง Amptron ในประเทศไทย โดยใช้ชื่อว่า AMPTRON INSTRUMENTS (THAILAND) CO.,LTD
ปี 2534 ได้ก่อตั้ง Amptron ในประเทศอินโดนิเซีย โดยใช้ชื่อว่า PT AMPTRON INSTRUMINDO
 
 

วิสัยทัศน์

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดไฟฟ้า ประหยัดพลังงาน และ ระบบควบคุมอัตโนมัติแบบครบวงจร ให้ครอบคลุมในกลุ่มอาเซียน
 
 

พันธกิจ

เป็นส่วนหนึ่งที่ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการไทยแข่งขันได้ในเวทีโลก ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ กระบวนการผลิตที่ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดพลังงาน เปี่ยมประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ต่อคู่ค้า ลูกค้า และพนักงาน
เผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ แก่พนักงาน รวมไปถึงลูกค้า นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ วิศวกรในโรงงาน เพราะเราเชื่อมั่นว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุด
 
 

ลักษณะธุระกิจ

  ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัดทางด้านไฟฟ้า
  ติดตั้งและส่งมอบงานสำหรับางานด้านอุตสาหกรรม งานควบคุมอัตโนมัติ งานควบคุมการผลิต ระบบการตรวจสอบและตรวจวัด ระบบเก็บค่าไฟอัตโนมัติ และระบบประหยัดพลังงาน
  ออกแบบงานระบบ ทั้งอุปกรณ์ Hardware & Software รวมทั้งงานโครงการต่างๆ
  บริการหลังการขาย พร้อมทั้งข้อมูลทางด้านเทคนิค การทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัด รวมทั้งการปรับแต่งเครื่องมื่อวัดทางไฟฟ้า และงานระบบ
 
 

สัญญาของเรา

  แอมพ์ทรอนจะคงคุณภาพทั้งสินค้าบุคลากร และบริการ รวมทั้งปรับปรุงเครื่องมือต่างๆให้มาตรฐานให้ทันสมัยอยู่เสมอและสอบกลับได้ พร้อมบริการทั้งก่อนและหลังการขายให้คำปรึกษาและออกแบบที่สอดคล้องกับความต้องการ

หุ้นส่วนธุรกิจ
ประเทศสิงค์โปร์

AMPTRON INSTRUMENTS PTE LTD
โทรศัพท์ 65 6347-8800
แฟกซ์ 65 6347-8808
www.amptron.com.sg
ประเทศมาเลเซีย

AMPTRONIC INSTRUMENTS (M) SDN BHD
โทรศัพท์ 60-3-732-8411 / 735 3280
แฟกซ์ 60-3-732 8412
www.amptron.com.my
ประเทศอินโดนีเซีย

PT AMPTRON INSTRUMINDO
โทรศัพท์ 62 21-582-6602 / 6574 / 6577
แฟกซ์ 62-21-582-6601
www.amptron-indo.com